субота, 22 грудня 2018 р.

2.2 Діаграми і відсоткові розрахунки. 6 клас

Тренувальні онлайн-тести  з теми  "Діаграми. Відсоткові розрахунки".

Тренувальний модуль М_6.221 Коло і круг:

Тренувальний модуль М_6.222 Діаграми:

Тренувальний модуль М_6.223 Відсоткове відношення чисел:

Тренувальний модуль М_6.224 Відсоткові розрахунки:

Інтегрований модуль з теми "2.2 Діаграми. Відсоткові розрахунки.6 клас " опублікований на сайті Online Test Pad. Посилання для нього можна знайти і на авторські сторінці публікацій  загального доступу.

 Увага !!! В коментарях можна залишати свої повідомлення,  щодо тестових завдань, у яких можливо допущено помилку , не цілком  зрозумілий зміст, виникають значні труднощі під час їх розв'язування. Для цього достатньо вказати номер  тесту і номер завдання та описати проблему, яку виявлено у процесі розв'язування.  Після  перевірки запиту це питання обов'язково буде  розглянуто і проблемне  завдання  публічно прокоментовано.

12 коментарів:

 1. Як робити 7 вправу з 221

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль 221 "Коло і круг". Завдання 7.

   Впорядкуй кола в напрямку спадання їх довжини;

   1. Радіус кола дорівнює 0,12 м;
   2. Радіус кола дорівнює 4/5 дм;
   3. Радіус кола дорівнює 7 см;
   4. Радіус кола дорівнює 100 мм.

   Доброго дня !

   Варто взяти до уваги те, що довжина кола прямопропорційна довжині радіуса. Іншими словами, коло з меншим радіусом матиме меншу довжину аніж коло з більшим радіусом. Отже, дане завдання зводиться до впорядкування радіусів кіл в напрямку їх спадання.

   0,12 м = 12 см,
   4/5 дм = 10 : 2 * 5 = 8 см,
   7 см = 7 см,
   100 мм = 10 см.

   А далі якби і все зрозуміло...

   Видалити
 2. А в цих тестах не буде число за відсотком і відсоток від числа?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Згодом буде, а саме тренувальні модулі 223 І 224.
   А сьогодні опублікується лише тренувальний модуль 222 "Діаграми".

   Видалити
 3. В мене виникли проблеми з 6 завданням 222

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_6.222. Діаграми. Завдання 6.

   На круговій діаграмі показано співвідношення довжин сторін прямокутника. Вкажи довжини суміжних сторін прямокутника, якщо його периметр дорівнює 64 см.

   А) 8 см ; Б) 12 см ; В) 20 см ; Г) 24 см ;

   Доброго вечора !
   З малюнка видно, що діаграму поділено на чотири попарно рівні сектори, що цілком зрозуміло, оскільки в прямокутнику протилежні сторони рівні. Два менших сектори утворюють прямий кут, тобто займають четверту частину круга. Отже, сума двох менших сторін прямокутника становить четверту частину прямокутника: 64 : 4 = 16 (см). Оскільки ці сторони рівні між собою, то довжина кожної сторони становить 16 : 2 = 8 (см ). Гадаю, що суміжну сторону прямокутника знайти тепер буде не складно.

   Видалити
 4. Мені здається у 5 завданні 221 коли я знайшла довжину то в мене вийшло 31.4

  ВідповістиВидалити
 5. Відповіді
  1. Тренувальний модуль 221 "Коло і круг". Завдання 9.

   Площа круга арени дорівнює 314 м2. Обчисли довжину кола арени ( при обчисленнях вважати , що π = 3,14).

   У відповідь запиши числове значення величини виражене у метрах та округлене до цілих.

   Доброго вечора !

   Якщо поділити площу круга арени на наближене значення числа П, то отримаємо значення квадрату радіуса круга: 314 : 3,14 = 100.

   Отже, R = 10 см. Після чого знаходимо довжину кола арени за формулою C = 2ПR і одержаний результат округлюємо до цілих.

   Видалити
 6. Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_6.224. Відсоткові розрахунки. Завдання 12.

   Чисельник дробу зменшили на 50% , а знаменник дробу збільшили на 100%. На скільки відсотків змінилося значення дробу ?
   У відповідь запиши числове значення величини виражене у відсотках.

   Доброго вечора, Уляно !
   Дане завдання можна розв’язувати різними способами. В запропонованому способі вважатимемо, що чисельник початкового дробу дорівнює – a , знаменник – b .
   Якщо чисельник дробу зменшити на 50% , то він складатиме 100% - 50% = 50% від початкового значення. Складаємо відношення :

   a – 100%,
   x – 50%.
   Звідки,
   $$\frac{a}{x}=\frac{100}{50},\text{ }x=\frac{a\cdot 50}{100}=\frac{a}{2}.$$
   Отже, значення нового чисельника дорівнює половині від початкового чисельника.

   Якщо знаменник дробу збільшити на 100% , то він складатиме 100% + 100% =200% від початкового значення. Складаємо відношення :

   b – 100%,
   x – 200%.

   Звідки,
   $$\frac{b}{x}=\frac{100}{200},\text{ }x=\frac{b\cdot 200}{100}=2b.$$
   Отже, значення нового знаменника вдвічі більше від початкового знаменника.

   Здійснимо деякі нескладні перетворення над новим дробом
   $$\frac{\frac{a}{2}}{2b}=\frac{a}{2}:2b=\frac{a}{2}\cdot \frac{1}{2b}=\frac{a}{4b}=\frac{1}{4}\cdot \frac{a}{b};$$

   Як бачимо, значення нового дробу складає чверть від значення початкового дробу, тобто 25%.
   Отже, дріб змінився на 100% –25% = 75%.

   ІІ спосіб:
   За початкові значення чисельника і знаменника дробу можна брати умовні одиниці (що не зовсім коректно, бо їх значення якби різні). Тоді чисельник дробу,після перетворення, дорівнюватиме 0,5 від початкового, а знаменник – 2. А значення нового дробу дорівнюватиме 0,5 : 2 = 0,25 = 25 %. Тоді 100% -25%=75%.
   Звісно, що так набагато простіше, але , на мою думку, важче збагнути про що тут йдеться.

   Видалити