четвер, 3 січня 2019 р.

2.1 Відношення і пропорції. 6 клас

Тренувальні онлайн-тести  з теми  "Відношення і пропорції".

Тренувальний модуль М_6.211 Відношення:

Тренувальний модуль М_6.212 Пропорції:

Тренувальний модуль М_6.213 Пряма і обернена пропорційність:

Тренувальний модуль М_6.214 Поділ числа у заданому відношенні:

Інтегрований модуль з теми "2.1 Відношення і пропорції.6 клас " опублікований на сайті Online Test Pad. Посилання для нього можна знайти і на авторські сторінці публікацій  загального доступу.

?? Увага !!! В коментарях можна залишати свої повідомлення,  щодо тестових завдань, у яких можливо допущено помилку , не цілком  зрозумілий зміст, виникають значні труднощі під час їх розв'язування. Для цього достатньо вказати номер  тесту і номер завдання та описати проблему, яку виявлено у процесі розв'язування.  Після  перевірки запиту це питання обов'язково буде  розглянуто і проблемне  завдання  публічно прокоментовано.

16 коментарів:

  1. Як робити 11 завдання М_6.212 Пропорції?

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Тренувальний модуль М_6.212. пропорції. Завдання 11.

      Відомо, що а : b = 9, b : c = 1/3. Знайди a : c .
      У відповідь запиши значення знайденого відношення.

      Доброго вечора !
      Звернемо увагу на те, що відношення а : b = 9 показує у скільки раз число більше від числа b, а відношення b : c = 1/3 , яку частину становить число b від числа c.

      У нашому випадку: число а у 9 раз більше від числа b, а число b становить 1/3 числа c або число c втричі більше від числа b.

      Тоді a : c = 9 : 3 = 3.

      Видалити
  2. Як зробити 12 завдання 212

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Тренувальний модуль М_6.212. Пропорції. Завдання 12.

      Задумане число збільшили вдвічі , а потім зменшили на 90. У результаті отримали число, яке відноситься до куба найменшого двоцифрового числа як 9 до 25.

      У відповідь запиши число, квадрат якого дорівнює знайденому числу .

      Доброго вечора !

      Нехай х – задумане число. Тоді 2х – 90 – одержане число.
      Складаємо відношення:
      2х – 90 – 9,
      1000 – 25.
      Одержуємо пропорцію:
      $$\begin{align}
      & \frac{2x-90}{1000}=\frac{9}{25}, \\
      & \\

      & 2x-90=\frac{9\cdot 1000}{25} \\
      & ... \\
      \end{align}$$
      Розв’язуємо дане рівняння і знаходимо вихідне число, а у відповідь записуємо число, квадрат якого дорівнює знайденому числу.

      Видалити
  3. Відповіді
    1. Тренувальний модуль М_6.213. Пряма і обернена пропорційність. Завдання 7.

      Розмісти дані руди в порядку збагаченого у них вмісту заліза:
      1. 4,4 ц руди містить 27 кг заліза ;
      2. 3,5 ц руди містить 35 кг заліза ;
      3. 3 ц руди містить 24 кг заліза ;

      Варіанти відповідей: А) 0,06 ; Б) 0,08 ; В) 0,10 .

      Доброго вечора !
      Приношу свої вибачення, але в умові має бути не 4,4 ц , 4,5 ц.
      Після цих змін знайдемо скільки заліза знаходиться в одній тоні 4,4 ц руди містить 27 кг заліза кожної руди . Наприклад, якщо в 4,4 ц руди містить 27 кг заліза тоді в 10 ц міститься х ц заліза.
      Тоді
      $$\begin{align}
      & \frac{4,4}{100}=\frac{27}{x}, \\
      & \\
      & x=\frac{10\cdot 27}{4,5}=60. \\
      \end{align}$$
      Аналогічно знаходимо вміст заліза у двох наступних рудах і розміщуємо їх в порядку зростання кількості заліза в одній тоні руди.

      Видалити
  4. Допоможіть 8 завдання214

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Тренувальний модуль М_6.214. Поділ числа у заданому відношенні. Завдання 8.

      Для приготування напою беруть одну частину меду, дві частини вишневого соку і три частини води. Продовж кожне з речень так, щоб одержати правильне твердження:

      1. Якщо в напої міститься 480 г води то …
      2. Якщо в напої міститься 140 г меду то …
      3. Якщо в напої міститься 300 г вишневого соку то …

      Відповіді:
      А) його маса дорівнює 840 г .
      Б) його маса дорівнює 900 г .
      В) його маса дорівнює 960 г .


      Доброго вечора !
      Давайте довідаємось зі скількох рівних частин складається це чудесний напій:
      1 ч меду + 2 ч вишневого соку + 3 ч води = 6 ч
      Якщо, наприклад, в першому напої міститься 480 г води, то вона становить 3 частин усього напою, а х г напою – становитиме 6 частин.

      Отже, маємо пропорцію:
      $$\frac{480}{x}=\frac{3}{6}.$$
      Звідки знаходимо, що
      $$x=\frac{480\cdot 6}{3}=960.$$
      Аналогічно встановлюємо відповідності і для двох інших завдань.

      Видалити
  5. Доброго вечора!Допоможіть 213 вправа 11??????!!!!!!!!!!!

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Тренувальний модуль М_6.213. Пряма і обернена пропорційність. Завдання 11.

      Для покриття підлоги на кухні потрібно 60 керамічних плиток розміром 40 см х 50 см. Якою кількістю плиток розміром 50 см х 60 см їх можна було б замінити ?

      Доброго вечора !
      Знайдемо площі плиток кожного з видів:
      40 см х 50 см = 2000 см2 і 50 см х 60 см = 3000 см2.

      Складаємо відношення:

      60 плиток - 2000 см2
      Х плиток – 3000 см 2

      Шукану кількість плиток для заміни шукаємо з пропорції:
      $$ \frac{60}{x}=\frac{2000}{3000}.$$

      Видалити
  6. Допоможіть 12 вправа із 213

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Тренувальний модуль М_6.213. Пряма і обернена пропорційність. Завдання 12.

      Катер подолав відстань між двома пристанями за 2 год 40 хв. За який час він проїхав відстань на 0,2 більшу від тієї, яка залишилася ?

      У відповідь запиши числове значення величини виражене у хвилинах.

      Доброго вечора !
      Нехай відстань між пристанями дорівнює умовній одиниці. З’ясуємо частину тієї відстані, яка на 0,2 більша від тієї що залишилася:
      ( 1 + 0, 2) : 2 = 0,6 .

      Складемо відношення, з врахуванням того, що 2 год 40 хв = 160 хв.
      160 хв – 1 ,
      Х хв – 0,6.

      Залишилось скласти пропорцію і розв’язати рівняння .

      Видалити
  7. Допоможіть М_6.214. Поділ числа у заданому відношенні. 9 завдання

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Тренувальний модуль М_6.224. Поділ числа у заданому відношенні. Завдання 9.

      Відрізок АВ поділили точкою С у відношенні 3 : 5, причому одна з утворених частин на 1 см 2 мм коротша за іншу. Знайди довжину відрізка.
      У відповідь запиши числове значення величини виражене у сантиметрах.

      Доброго вечора!
      Бачимо, що при поділі відрізка одна з утворених частин відрізка з трьох рівних частинок, а інша – п’ять таких частинок. Отже, одна з частин відрізка має на дві частинки довша за іншу його частину, що складає 1 см 2 мм або 12 мм. Тому на одну частинку припадає 12 : 2 = 6 мм. А далі знаходимо довжину відрізка…

      Видалити
  8. Допоможіть 214 вправа 10

    ВідповістиВидалити
    Відповіді
    1. Тренувальний модуль М_6.224. Поділ числа у заданому відношенні. Завдання 10.

      Довжини вимірів прямокутного паралелепіпеда відносяться як 2 : 3 : 5. Обчисли площу найбільшої грані прямокутного паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх його ребер дорівнює 2 м.

      У відповідь запиши числове значення величини виражене у сантиметрах квадратних.

      Доброго вечора !
      Як бачимо, сума трьох вимірів паралелепіпеда складає 2 ч + 3 ч + 5 ч = 10 ч , а їх довжина дорівнюватиме 200 см : 4 = 50 см, оскільки в паралелепіпеді по чотири виміри однакової довжини. Знайдемо довжини однієї частинки: 50 : 10 = 5 см. Тоді шукаємо довжину кожного з вимірів та враховуємо, що найбільшу грань утворює два з більших виміри.

      Зауваження: Для зручності обчислень, в умові даного завдання 1 м змінено на 2 м.

      Видалити