пʼятницю, 12 квітня 2019 р.

1.3 Похідна та її застосування. 10 клас

Тренувальні онлайн-тести  з теми  "Похідна та її застосування".

Тренувальний модуль М_10.131 Похідні степеневих функції:

Тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій:

Тренувальний модуль М_10.133 Застосування похідної:

Тренувальний модуль М_10.134 Найбільше і найменше значення функції:

Інтегрований модуль з теми "1.3 Похідна та її застосування.10 клас " опублікований на сайті Online Test Pad. Посилання для нього можна знайти і на авторські сторінці публікацій  загального доступу.

 Увага !!! В коментарях можна залишати свої повідомлення,  щодо тестових завдань, у яких можливо допущено помилку , не цілком  зрозумілий зміст, виникають значні труднощі під час їх розв'язування. Для цього достатньо вказати номер  тесту і номер завдання та описати проблему, яку виявлено у процесі розв'язування.  Після  перевірки запиту це питання обов'язково буде  розглянуто і проблемне  завдання  публічно прокоментовано.

42 коментарі:

 1. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.131 Похідні степеневих функцій. Завдання 4

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.131 Похідні степеневих функцій. Завдання 4

   Знайти кут між дотичною, яка проведена до графіка функції у = x² в точці x₀= 0,5 , і додатним напрямом осі Ох.

   Відповіді: А) 30° ; Б) 45° ; В) 60° ; Г) 90° .

   Доброго дня !
   Знаходимо похідну функції:
   $${f}'\left( x \right)={{\left( {{x}^{2}} \right)}^{\prime }}=2x. $$
   Беремо до уваги те, що за геометричним змістом похідної:
   $$tg\alpha ={f}'({{x}_{\circ }})={f}'(0,5)=2\cdot 0,5=1$$
   Залишилося з’ясувати тангенс якого кута дорівнює одиниці.

   Видалити
 2. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.131 Похідні степеневих функцій. Завдання 8

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.131 Похідні степеневих функцій. Завдання 8.

   Встанови відповідності між функціями та рівняннями їх дотичних, які проходять через точку х ₀ = – 1 .

   І) у = х² – 2х ;
   ІІ) у = х² – 2 ;
   ІІІ) у = (х – 2)² ;

   Відповіді: А) у= –5х – 2 ; Б) у= –6х + 3 ; В) у= –4х – 1 ; Г) у= –2х – 3 ;

   Доброго дня !

   Розглянемо одну з функцій, наприклад, у = х² – 2х.
   Згадаємо, що рівняння дотичної до графіка в точці х₀ має вигляд :
   $$y=f\left( {{x}_{\circ }} \right)+{f}'\left( {{x}_{\circ }} \right)\left( x-{{x}_{\circ }} \right) $$
   У нашому випадку:
   $$y=f\left( -1 \right)+{f}'\left( -1 \right)\left( x+1 \right) $$
   Тоді
   $$f\left( -1 \right)={{\left( -1 \right)}^{2}}-2\left( -1 \right)=3, $$
   $${f}'\left( x \right)=2x-2, $$
   $${f}'\left( -1 \right)=2\left( -1 \right)-2=-4. $$
   В кінцевому результаті
   $$y=3-4\left( x+1 \right)=-4x-1. $$

   Аналогічно знаходимо для інших функцій.

   Видалити
 3. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.131 Похідні степеневих функцій. Завдання 12

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.131 Похідні степеневих функцій. Завдання 12.

   Запиши рівняння дотичної до графіка функції f(x) = x√x – x,
   яка паралельна прямій y = 2x – 3 .

   У відповідь запиши добуток координат точки дотичної , у якої ордината втричі більша від абсциси.

   Доброго дня !

   Якщо дотична до графіка функції f(x) = x√x – x паралельна прямій y = 2x – 3 , то їх кутові коефіцієнти однакові. Тобто f´(x₀) = 2.

   Здійснимо перетворення над функцією:
   $$f(x)=x\sqrt{x}-x=x\cdot {{x}^{\frac{1}{2}}}-x={{x}^{\frac{3}{2}}}-x. $$

   Знайдемо її похідну:
   $${f}'(x)={{\left( {{x}^{\frac{3}{2}}}-x \right)}^{\prime }}=\frac{3}{2}{{x}^{\frac{1}{2}}}-1=\frac{3}{2}\sqrt{x}-1. $$
   Визначимо точку, в якій проведена похідна до функції.
   $$\begin{align}
   & \frac{3}{2}\sqrt{x}-1=2, \\
   & \sqrt{x}=2, \\
   & x=4. \\
   \end{align}$$
   Залишилося скласти рівняння дотичної і віднайти на ній потрібну точку .

   Видалити
  2. Можна відповідь? Щоб звіритися

   Видалити
  3. Це можна зробити пройшовши тест.

   Видалити
 4. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 8

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 8.

   Встанови відповідності між функціями та рівняннями їх дотичних, які проходять через точку х ₀ = π .

   І) у = tgх ;
   ІІ) у = х + tgх ;
   ІІІ) у = x tgх ;

   Відповіді: А) у = х – π ; Б) у = π (х – π) ; В) у = 2х – π; Г) у = 2(х – π);

   Доброго дня !
   Дане завдання аналогічне до завдання з тренувального модуля «М_10.131 Похідні степеневих функцій. Завдання 8» і детально пояснено в коментарі №2 .
   Якщо виникнуть певні труднощі при його розв’язанні повідомте про це додатково.

   Видалити
 5. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 9

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 9.

   Функція задана формулою :
   $$f(x)=\frac{x}{2}+2\cos x. $$
   Знайди найбільше значення, яке може приймати похідна даної функції.

   Доброго дня !

   Знайдемо похідну даної функції:
   $${f}'(x)={{\left( \frac{x}{2}+2\cos x \right)}^{\prime }}=\frac{1}{2}-2\sin x. $$
   Знайти найбільше значення отриманої функції тепер, гадаю, не складно, враховуючи, що -1≤ sinx≤ 1 .

   Видалити
  2. Можна відповідь? Щоб звіритися

   Видалити
  3. В правильності відповіді можна пересвідчитися в процесі тестування, а коментарі носять суто консультативний характер.

   Видалити
 6. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 10

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 10.

   Рух матеріальної точки на координатній прямій задано рівнянням x(t) = t – cost , де час t - виражено в секундах, а координату x - в метрах. Через який час, від початку руху, тіло вперше зупиниться?

   У відповідь запиши результат з точністю до десятих секунди.

   Доброго дня !

   Оскільки v(t) = x´(t) , то розв’язання даної задачі зводиться до знаходження найменшого додатного значення t₀ , при якому v(t₀) = 0.
   Іншими словами, нам потрібно:
   1. Знайти похідну функції x(t) відносно змінної t .
   2. Прирівняти похідну до нуля і утворити тригонометричне рівняння .
   3. Записати загальний розв’язок рівняння та вибрати з загальної сукупності коренів найменший додатній корінь t₀.
   4. Знайти наближене значення кореня підставивши π = 3,14.

   Пропоную ці кроки зробити самостійно.

   Видалити
  2. Розкажіть детальніше про 3 пункт

   Видалити
  3. Перегляньте тему "Тригонометричні рівняння". Там для кожного виду тригонометричного рівняння пропонується загальний розв'язок. Задаючи значення п = 0, 1, 2, ... ми знаходимо конкретні розв'язки.

   Видалити
 7. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 11

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 11.

   Розв’яжи рівняння f(x) = f '(x) , якщо f(x) = sinx.
   У відповідь запиши найменший додатний розв’язок рівняння, вважаючи, що π = 3,14.

   Доброго дня !
   Якщо f(x) = sinx, то f '(x) = cosx. Одержуємо тригонометричне рівняння : sinx = cosx.

   Дане рівняння рівносильне рівнянню
   $$\frac{\sin x}{\cos x}=1$$
   або
   $$tgx=1.$$

   Запишемо загальний розв’язок рівняння:
   $$x=\frac{\pi }{4}+n\pi. $$

   Виберемо з нього найменший додатній:
   $${{x}_{\circ }}=\frac{\pi }{4}=\frac{3,14}{4}=0,785. $$

   Видалити
 8. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 12

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.132 Похідні тригонометричних функцій. Завдання 12.

   Запиши рівняння дотичної до графіка функції f(x) = cosx – sinx, яка проходить через точку х0 = 0.

   У відповідь запиши площу трикутника утвореного дотичною та координатними осями.

   Доброго дня !
   В попередніх коментарях ми розглядали процес знаходження рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці. Аналогічно знаходимо і рівняння дотичної до нашого графіка. Після чого знаходимо координати точок перетину графіка дотичної з координатними осями. Знайшовши ці точки обчислюємо площу запропонованого трикутника.

   Видалити
  2. Як знаходити координати точок перетину графіка дотичної з координатними осями?

   Видалити
  3. Як знаходити площу трикутника?

   Видалити
  4. Зверніться до дядечка Гугла з таким запитом: площа прямокутного трикутника.

   Видалити
 9. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.133 Застосування похідної. Завдання 9

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.123. Застосування похідної. Завдання 9.

   Знайди проміжки зростання функції :
   $$y=\frac{{{x}^{2}}+4}{x}$$
   У відповідь запиши найменше натуральне число, що входить в дані проміжки.

   Доброго вечора !
   Щоб встановити проміжки зростання функції, потрібно знайти проміжки на яких її похідна додатна.

   Отже, знаходимо похідну функції:
   $$\begin{align}
   & {y}'=\frac{{{\left( {{x}^{2}}+4 \right)}^{\prime }}x-\left( {{x}^{2}}+4 \right){{x}^{\prime }}}{{{x}^{2}}}= \\
   & \\
   & =\frac{2{{x}^{2}}-{{x}^{2}}-4}{{{x}^{2}}}=\frac{{{x}^{2}}-4}{{{x}^{2}}} \\
   \end{align}.$$
   Розв’язуємо нерівність
   $$\frac{{{x}^{2}}-4}{{{x}^{2}}}>0,$$
   яка рівносильна нерівності
   $${{x}^{2}}-4>0,\text{ }x\ne 0. $$

   Видалити
 10. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.133 Застосування похідної. Завдання 10

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.123. Застосування похідної. Завдання 10.

   Знайди максимум функції f(x) = x³ + 3x² - 45x +18 .

   Доброго вечора !

   Максимум функції визначається за стандартною процедурою:
   1. Знаходимо похідну функції.
   2. Прирівнюємо похідну до нулю та знаходимо критичні точки функції.
   3. Серед критичних точок вибираємо точку максимуму.
   4. Обчислюємо значення функції в точці максимуму.

   Пропоную зробити ці кроки самостійно.

   Видалити
 11. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.133 Застосування похідної. Завдання 11

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.123. Застосування похідної. Завдання 11.

   Знайди екстремум функції y = x + cosx на проміжку [-2π; 0].
   У відповідь запиши значення виразу f(x₀)/π, де f(x₀) - знайдений екстремум.

   Доброго вечора !
   Тут використовуємо процедуру аналогічну до завдання 10 з даного модуля.Особливістю даного завдання є лише тригонометричне рівняння.

   Видалити
 12. Добрий день)) Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.133 Застосування похідної. Завдання 12

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.123. Застосування похідної. Завдання 12.

   Вкажи найбільше ціле значення змінної а , при якому рівняння х⁴ – 2х² – 3 = а не має коренів.

   Доброго вечора !

   Коротко про саму ідею розв’язування.
   Пропоную розглянути дві функції у = х⁴ – 2х² – 3 і у = а .
   Після чого побудувати графік функції у = х⁴ – 2х² – 3 та графічно побачити при яких значеннях параметра а графіки не будуть перетинатися. Зі всієї множини вибрати найбільше ціле значення змінної а.

   Видалити
 13. Доброго дня)))Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.134 Найбільше і найменше значення функції. Завдання 7

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_11.134. Найбільше і найменше значення функції. Завдання 10.

   Встанови відповідності між функцією та найменшим її значенням, яке вона приймає на проміжку [–1; 1].

   І) у = 2х – х² ;
   ІІ) у = 3 – х² ;
   ІІІ) у = 4х – х² ;

   Варіанти відповідей : А) – 5 ; Б) 4 ; В) – 3 ; Г) 2 ;

   Доброго вечора !
   Для прикладу розглянемо функцію у = 4х – х².

   Знайдемо похідну функції:
   $${y}'={{\left( 4x-{{x}^{2}} \right)}^{\prime }}=4-2x.$$

   Знайдемо критичну точку функції:
   $$\begin{align}
   & {y}'=0, \\
   & 4-2x=0, \\
   & x=2. \\
   \end{align}$$

   Знайдемо значення функції на кінцях відрізка, оскільки критична точка не попадає в заданий проміжок:

   $$\begin{align}
   & x=-1,\text{ }y=4-2\cdot (-1)=6, \\
   & x=1,\text{ }y=4-2\cdot 1=2. \\
   \end{align}$$
   Аналогічним способом знаходимо найбільше і найменше значення для інших функцій.

   Видалити
 14. Доброго дня)))Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.134 Найбільше і найменше значення функції. Завдання 8

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_11.134. Найбільше і найменше значення функції. Завдання 8.

   Вкажи найменше значення для функції у = х(12 – х²) на кожному із заданих проміжків:

   І) [1; 3] ;
   ІІ) [–3;–1] ;
   ІІІ) [–1; 1] .

   Варіанти відповідей : А) 0 ; Б) – 9 ; В) 11 ; Г) 16 ;

   Доброго вечора !

   Робимо певні перетворення для функції:
   $$y=x(12-{{x}^{2}})=12x-12{{x}^{2}}.$$
   Знаходимо похідну функції:
   $${y}'={{\left( 12x-12{{x}^{2}} \right)}^{\prime }}=12-24x$$
   Прирівнюємо похідну функції до нуля і знаходимо критичні точки:
   $$\begin{align}
   & 12-24x=0, \\
   & -24x=-12, \\
   & x=0,5 \\
   \end{align}$$
   Знаходимо значення функції на кінцях проміжку і в критичній точці, якщо вона попадає в цей проміжок.

   Видалити
 15. Доброго дня)))Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.134 Найбільше і найменше значення функції. Завдання 9

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_11.134. Найбільше і найменше значення функції. Завдання 9.

   На проміжку [0; 3] вкажи найбільше значення функції:
   $$y=\frac{9x}{{{x}^{2}}+1}. $$

   Доброго вечора !
   Процедура розв’язування даного завдання повністю подібна до попереднього завдання (№8).

   Отож, пропоную зробити це самостійно.

   Видалити
 16. Доброго дня)))Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.134 Найбільше і найменше значення функції. Завдання 11

  ВідповістиВидалити
 17. Доброго дня)))Допоможіть зробити тренувальний модуль М_10.134 Найбільше і найменше значення функції. Завдання 12

  ВідповістиВидалити