вівторок, 9 квітня 2019 р.

2.3 Координати і вектори в просторі. 10 клас

Тренувальні онлайн-тести  з теми  "Координати і вектори в просторі".

Тренувальний модуль М_10.231 Координати в просторі:

Тренувальний модуль М_10.232 Симетрія в просторі:

Тренувальний модуль М_10.233 Вектори в просторі:

Тренувальний модуль М_10.234 Кут між векторами:

Інтегрований модуль з теми "2.3 Координати і вектори у просторі.10 клас " опублікований на сайті Online Test Pad. Посилання для нього можна знайти і на авторські сторінці публікацій  загального доступу.

 Увага !!! В коментарях можна залишати свої повідомлення,  щодо тестових завдань, у яких можливо допущено помилку , не цілком  зрозумілий зміст, виникають значні труднощі під час їх розв'язування. Для цього достатньо вказати номер  тесту і номер завдання та описати проблему, яку виявлено у процесі розв'язування.  Після  перевірки запиту це питання обов'язково буде  розглянуто і проблемне  завдання  публічно прокоментовано.

20 коментарів:

 1. Добрий день) Допоможіть буд ласка зробити тренувальний модуль М_10.231 Координати в просторі. Завдання 10

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.231. Координати в просторі. Завдання 11.

   При якому найменшому значенні х відстань між точками
   А(1; –5; 2) і В(х; –1; –4) дорівнює 2√14 ?

   Доброго дня !
   За формулою відстані між двома точками маємо
   $$A{{B}^{2}}={{\left( 2\sqrt{14} \right)}^{2}}$$
   або
   $${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( -1+5 \right)}^{2}}+{{\left( -4-2 \right)}^{2}}={{\left( 2\sqrt{14} \right)}^{2}}$$
   звідки
   $${{x}^{2}}-2x+1+16+36=56$$
   Зводимо дане рівняння до квадратного рівняння. Знаходимо усі можливі значення змінної х та вибираємо найменше.

   Видалити
 2. Добрий день) Допоможіть буд ласка зробити тренувальний модуль М_10.231 Координати в просторі. Завдання 12

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.321. Координати в просторі. Завдання 12

   Знайди на осі ординат точку , яка рівновіддалена від точок
   С(2; –3; 1) і D(–1; 2; –4).
   У відповідь запиши суму координат знайденої точки.

   Доброго дня !
   Припустимо, що М(0; у; 0) – шукана точка.
   Тоді
   $$M{{C}^{2}}=M{{D}^{2}} $$
   Звідки
   $${{\left( 0-2 \right)}^{2}}+{{\left( y+3 \right)}^{2}}+{{\left( 0-1 \right)}^{2}}=~~{{\left( 0+1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}+{{\left( 0+4 \right)}^{2}}$$
   Далі розв’язуємо рівняння і знаходимо відповідне значення.

   Видалити
 3. Добрий день) Допоможіть буд ласка зробити тренувальний модуль М_10.232 Симетрія в просторі. Завдання 9

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.232. Симетрія в просторі. Завдання 9.

   Знайди відстань від точки М(1; 1; 1) до точки, яка симетрична початку координат відносно точки К(4,5; 2,5; 1).

   Доброго дня !
   Нехай Н(x; y; z) точка, яка симетрична початку координат О(0; 0; 0) відносно точки К.

   Тоді
   х = 2*4,5 – 0 = 9,
   y = 2*2,5 – 0 = 5,
   z = 2*1 – 0 = 2.

   Залишилося знайти відстань між точками Н( 9; 5; 2) і М(1; 1; 1) .

   Видалити
 4. Добрий день) Допоможіть буд ласка зробити тренувальний модуль М_10.232 Симетрія в просторі. Завдання 11

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.232. Симетрія в просторі. Завдання 11.

   Знайди координати точки К, в яку перейшла точка М(–7; 3; –5) при послідовному виконанні двох геометричних перетворень:
   1) симетрія відносно площини xOy.
   2) симетрія відносно точки Р, яка є центром симетрії точок А(–1; 7; 6) і В(–3; 5; –2).
   У відповідь запиши добуток координат точки К.

   Доброго дня !
   Для розв’язування даної задачі здійснюємо три таких кроки:

   1. Знаходимо координати точки Н, яка симетрична точці М відносно площини xOy.
   2. Знаходимо координати Р, яка є серединою відрізка АВ.
   3. Знаходимо координати точки К, яка симетрична точці Н відносно точки Р.

   Видалити
 5. Добрий день) Допоможіть буд ласка зробити тренувальний модуль М_10.233 Вектори в просторі. Завдання 12

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.233. Симетрія в просторі. Завдання 12.

   Скільки пар рівних векторів можна побудувати на ребрах куба ?

   Доброго дня !

   Виходимо з того, що у куба є дванадцять ребер. Отже, вибираємо довільний вектор, який побудований на ребрі куба, та визначаємо для нього кількість рівних векторів...

   Видалити
 6. Добрий день) Допоможіть буд ласка зробити тренувальний модуль М_10.234 Кут між векторами. Завдання 9

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.233. Кут між векторами. Завдання 9.

   Знайди кут між векторами:
   $$\overrightarrow{a}\left( 0;-2;2 \right)\text{ }i\text{ }\overrightarrow{c}\left( 1;1;-2 \right). $$
   У відповідь запиши числове значення величини виражене у градусах.

   Доброго дня !
   Для знаходження кута використайте формулу:
   $$\cos \alpha =\frac{\overrightarrow{a}\times \overrightarrow{b}}{\left| \overrightarrow{a} \right|\times \left| \overrightarrow{b} \right|}$$

   Видалити
 7. Добрий день) Допоможіть буд ласка зробити тренувальний модуль М_10.234 Кут між векторами. Завдання 10

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.222. Перпендикуляр і похила до площини. Завдання 10.

   У куба ABCDA1B1C1D1 ребро дорівнює √3 .
   Обчисли скалярний добуток векторів:
   $$\overrightarrow{C{{A}_{1}}}\text{ }i\text{ }\overrightarrow{C{{B}_{1}}}. $$

   Доброго дня !
   Вектори, скалярний добуток яких потрібно знайти, лежать відповідно на діагоналі і бічній діагоналі куба.
   Тому
   $$\left| \overrightarrow{C{{A}_{1}}} \right|\text{=}\sqrt{3}\cdot \sqrt{3}=3,\text{ }\left| \overrightarrow{C{{B}_{1}}} \right|\text{=}\sqrt{3}\cdot \sqrt{2}=\sqrt{6}.$$
   Знаходимо косинус кута між векторами.
   $$\Delta {{A}_{1}}C{{B}_{1}}:\text{ }\cos \angle {{A}_{1}}C{{B}_{1}}=\frac{\left| \overrightarrow{C{{A}_{1}}} \right|}{\left| \overrightarrow{C{{B}_{1}}} \right|}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

   Залишилось обчислити скалярний добуток векторів маючи їх довжини і косинус кута між ними.

   Видалити
  2. Можете детальніше розписати знаходження косинуса кута між векторами

   Видалити
  3. Для цього потрібно самостійно накреслити куб і спробувати віднайти потрібний прямокутний трикутник (він вже вказаний у коментарі), у якого один з катетів є ребром куба, інший - бічною діагоналлю , а гіпотенуза - діагоналлю. Косинус кута знаходимо як відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Інший варіант - теорема косинусів.

   Видалити
 8. Добрий день) Допоможіть буд ласка зробити тренувальний модуль М_10.234 Кут між векторами. Завдання 11

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.233. Кут між векторами. Завдання 11.

   Знайди площу паралелограма побудованого на векторах:
   $$\overrightarrow{a}\left( 1;4;-8 \right)\text{ }i\text{ }\overrightarrow{c}\left( 1;-2;-2 \right) $$.

   У відповідь запиши середнє арифметичне послідовних натуральних чисел, між якими знаходиться знайдене значення .

   Доброго дня !
   Площу паралелограма можна обчислити за формулою:
   $$S=\left| \overrightarrow{a} \right|\times \left| \overrightarrow{c} \right|\sin \alpha. $$
   Синус кута між векторами можна знайти через косинус цього кута, використавши основну тригонометричну тотожність.

   Видалити
 9. Добрий день) Допоможіть буд ласка зробити тренувальний модуль М_10.234 Кут між векторами. Завдання 12

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Тренувальний модуль М_10.234. Кут між векторами. Завдання 12.
   $$ABCD{{A}_{1}}{{B}_{1}}{{C}_{1}}{{D}_{1}}:\text{ }\left| \overrightarrow{{{C}_{1}}A}-\overrightarrow{{{C}_{1}}{{A}_{1}}} \right|=6,\text{ }\overrightarrow{{{D}_{1}}D}\times \overrightarrow{{{D}_{1}}B}-?$$
   Доброго вечора !
   Оскільки
   $$\overrightarrow{{{C}_{1}}A}-\overrightarrow{{{C}_{1}}{{A}_{1}}}=\overrightarrow{{{A}_{1}}A}$$
   то довжина ребра куба дорівнює 6 .
   Тепер маємо завдання аналогічне до завдання 10 із даного блоку.

   Видалити